Қоғамның жаңғыруын әлеуметтік зерттеу орталығы

Қызметтің негізгі мақсаты «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыруға қатысты әртүрлі тақырыптар бойынша сандық және сапалық әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу болып табылады.

Негізгі міндеттер:

  1. елдегі қазіргі қоғамдық-саяси жағдайды бақылау
  2. ел халқының санасында құндылық құрылымды анықтау (отбасылық, этникалық, діни құндылықтарды анықтау);
  3. тұтастай алғанда халықтың және оның жекелеген әлеуметтік-демографиялық топтарының негізгі қажеттіліктерін айқындау;
  4. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды жоспарлау және өткізу туралы халықтың және оның жекелеген әлеуметтік топтарының хабардар болу деңгейін зерделеу», осы бағдарлама туралы халықты ақпараттандырудың әр түрлі арналарының тиімділігін бағалау және халықтың және оның әр түрлі санаттарының «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыруға қатысу деңгейін анықтау»;
  5. ағымдағы жағдайдың көрсеткіштерін және ҚҚДИ зерттеу саласына (дін, азаматтық қоғам, отбасы, жастар, этникалық жағдай) кіретін салалардағы өзгеру динамикасын талдау;
  6. отбасы, этносаралық қарым-қатынас проблемаларды шешу бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру үшін ұсынымдар әзірлеу

Қоғамның жаңғыруын әлеуметтанулық зерттеу орталығының жетекшісі – Аюпова Регина Ришатовна

Негізгі социологиялық білімі бар, әлеуметтану саласында магистр. Докторантура (PhD). Әлеуметтану саласындағы жұмыс өтілі, оның ішінде зерттеу өтілі-18 жылдан астам. Ғылыми қызығушылықтар саласы-еңбек әлеуметтануы, Әлеуметтік өзгерістер мен процестер. Авторы 20-дан астам ғылыми жарияланымның, 2 монографияның авторы.

Байланыс:

8-7172-79-32-24

Back to top button