Зерттеулер

«Қазақстан Республикасының салалық заңнамасына оның ақпаратқа қол жеткізу саласындағы талаптарға, стандарттарға және принциптерге сәйкестігі тұрғысынан тексеру жүргізу»

Осы зерттеу Қазақстан Республикасының салалық заңнамасына оның ақпаратқа қол жеткізу саласындағы талаптарға, стандарттарға және принциптерге сәйкестігі мәніне тексеру жүргізу негізінде және заңнаманы жетілдіру және «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» принципін енгізу жөніндегі ұсынымдармен талдамалық есеп болып табылады.

Зерттеудің негізгі мақсаты ақпаратқа қол жеткізу призмасы арқылы денсаулық сақтау, жер қатынастары, экология, білім, халықты әлеуметтік қорғау, қаржы салаларындағы қолданыстағы заңнамада бар ағымдағы проблемалар мен олқылықтарды талдау және анықтау және «халық үніне құлақ асатын мемлекет» механизмдерін жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу.

Осыған байланысты қолданыстағы «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 401-V Қазақстан Республикасының Заңы (бұданәрі–«Ақпаратқақолжеткізутуралы»ҚРЗ)жәнеақпараттықашықтық перспективасынқозғайтынсалалардаақпараткөрсетуаясындағықызметті қозғайтын Қазақстан Республикасының басқа да заңдары қаралды

 

Басқа жаңалықтар

Back to top button